Prospa Ochimana Songs

Prospa Ochimana – Dojima Nwojo (Mp3 and Video)

Dojima Nwojo by Prospa Ochimana

DOWNLOAD HERE

Download Dojima Nwojo MP3 by Prospa Ochimana

The amazing worship leader anointed pastor and talented singer who is the crooner of a renowned worship anthem “Prospa Ochimana” drops a powerful song of worship which he titled “Dojima Nwojo

DOWNLOAD MP3

Dojima Nwojo Lyrics by Prospa Ochimana

If it had not been you being on side
If it had not been you never let me down
I would have been prey to the enemy
I could have fallen by the way side

So let us
Dojima nw’ojo, dojima nwu Jehova
Dojima nw’ojo, dojima nwu Jehova
Dojima nwu Jehova…

So let us
Dojima nwu my Father
My way maker Lord
So let us dojima nwu
Ach’ele kima kisha
So let us dojima nwu
Baba mi’o

So let us
Dojima nw’ojo, dojima nwu Jehova
Dojima nw’ojo, dojima nwu Jehova
Dojima nwu Jehova…

A… A… Abu nagwu we kaade
Todu ejumomi ogba jejewe ojomi’o
Todu edeju k’omi dejuyi ojomi’o
Okoche edu gwu’ogba oko
Ot’ube edu gwu’ogba aji
One k’ojo Ch’ona ogba ch’ona nwu’o…
Oka’nyi ad’oli ki’maba
Usha. Ki ma hi’enwu etu
Apata. K’odu ma gwa
Akpabana Kpai omamanya
U’bioko Kia Logane Ohimini
Ejona ki Ma ke’nolo
Akpabana Kpai omamanya ojomi’o
Opkologidi yioko Kia chaji godogodo
Idu choko’wuya Kai’lo ki b’amajode
Otemeje Jehovah agaba
Dojima Dojima Dojima…

So let us
Dojima nw’ojo, dojima nwu Jehova
Dojima nw’ojo, dojima nwu Jehova
Dojima nwu Jehova…

DOWNLOAD and PLAY

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *